Hội thảo “Phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”. Tham dự Hội thảo có Đại diện Cục Di sản văn hóa, Vụ khoa học công nghệ thuộc Bộ VHTTDL, đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, cùng với các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Hội thảo thuộc khuôn khổ nội dung thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp phát huy giá trị của các tác phẩm mỹ thuật tại Bảo tàng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trong hai năm 2020 - 2021” với 20 tham luận của các GS, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý,… Các tham luận được tổng hợp và in thành Kỷ yếu.

Một số ý kiến tham luận tại Hội thảo


Các ý kiến tham luận tập trung làm sâu sắc hơn về nhận thức vai trò của công tác phát huy các giá trị của hiện vật - các tác phẩm mỹ thuật tại bảo tàng mỹ thuật nói chung, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nói riêng; điểm lại lịch sử hình thành Bảo tàng, nêu các giải pháp về bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị di sản để Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phát triển ngang tầm với các bảo tàng nghệ thuật hiện đại trên thế giới, nối dài sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử mỹ thuật Việt Nam; khắc phục những bất cập, tạo góc nhìn mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn trong trưng bày bảo tàng, tôn vinh các tác phẩm đặc sắc, các Bảo vật quốc gia tại Bảo tàng; đa dạng hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động giáo dục, hoạt động trưng bày thường xuyên, trưng bày ngắn hạn tại Bảo tàng; đánh giá thực trạng công tác trưng bày và phát huy giá trị hiện vật - tác phẩm mỹ thuật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trên cơ sở so sánh với các bảo tàng trong và ngoài nước cùng chuyên ngành và đề xuất các giải pháp, kiến nghị khoa học phù hợp có thể ứng dụng vào công tác phát huy giá trị hiện vật - tác phẩm mỹ thuật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.


Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS.Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cảm ơn các ý kiến tham luận cụ thể và xác thực của các tác giả. Ban tổ chức Hội thảo sẽ tiếp thu và nghiên cứu để vận dụng một cách hiệu quả nhất vào việc phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.


0 bình luận

Viết bình luận của bạn