Công tác Nghiên cứu, Sưu tầm của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Nghiên cứu, Sưu tầm là một trong những hoạt động trọng tâm nhất của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bảo tàng đã tổ chức các cuộc điền dã tại các di tích của nhiều địa phương để sưu tầm bổ sung thêm hiện vật mỹ thuật cổ, đồng thời tiến hành sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật điêu khắc, hội họa, đồ họa tại các cuộc triển lãm mỹ thuật và từ các bộ sưu tập cá nhân, của các họa sĩ, nhà điêu khắc để bổ sung cho mỹ thuật cận-hiện đại, đương đại. Với sự cố gắng và nỗ lực, đến nay, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã sưu tầm, lưu giữ được một khối lượng gần 20.000 hiện vật, tác phẩm mỹ thuật có giá trị, phản ánh được cơ bản lịch sử phát triển của nền Mỹ thuật Việt Nam. 

Trong 5 năm từ 2016-2021, Phòng Nghiên cứu, Sưu tầm đã tiến hành nghiên cứu và tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bảo tàng sưu tầm được hàng chục tác phẩm bao gồm các chất liệu: điêu khắc sắt, đá, đồng, gỗ, tranh sơn mài, tranh lụa, tranh khắc gỗ… bổ sung cho sưu tập của Bảo tàng. Bên cạnh đó, Phòng đã và đang thực hiện tốt công tác Quản lý KHCN của Bảo tàng, đã tổ chức nghiệm thu 15 đề tài nghiên cứu KH cấp cơ sở và đang triển khai thực hiện 02 đề tài NCKH cấp Bộ. Phòng NCST cũng là đầu mối tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học về mỹ thuật và bảo tàng học trong nước và quốc tế. Về công tác xuất bản, Phòng đã triển khai thực hiện nội dung và xuất bản sách: Tác phẩm mỹ thuật giai đoạn 1986-2011: Sưu tập chọn lọc; Khát vọng hoà bình; Tranh dân gian Việt Nam: “Tứ bình”, và chuẩn bị nội dung ấn phẩm Bảo vật quốc gia, Tác phẩm của Họa sỹ Trần Văn Cẩn. 

Song song đó, Phòng NCST triển khai số hóa tư liệu thư viện, scan lưu trữ 50.000 trang tài liệu nghiên cứu mỹ thuật cổ và hiện đại. Các cán bộ của Phòng thường xuyên theo dõi hàng trăm cuộc triển lãm do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm mỹ thuật hiện đại; theo dõi và thu thập thông tin về sách báo, tạp chí có liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật để mua bổ sung cho thư viện trong; cung cấp ảnh hiện vật, cấp giấy chứng nhận cho 30 tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

Một số hình ảnh về các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm:

 

0 bình luận

Viết bình luận của bạn